ARCHSTR - ARCHITEKTURA STŘEDU - ARCHITEKT STŘÍTESKÝ

Principy architektury středu vznikly na základě spolupráce architekta Lukáše Stříteského a psychologa Milana Moravce.

Principy architektury středu jsou pro klienty, kteří hledají v návrhu stavby či interiéru něco více. Uvědomují si, že prostor, ve kterém pracujeme, žijeme a spíme, plně ovlivňuje náš život. Proto je každý návrh vypracován až po ujasnění zadání na schůzkách s Milanem Moravcem. Na základě těchto schůzek dojde k poznání, k čemu bude prostor využíván. Zda k vnitřnímu naplnění, růstu a utváření osobnosti, relaxaci, meditaci. Tedy k bytí.

Akceptujeme společenský vývoj, který často nejde rovnoměrně se sociálně společenským vývojem. Nejmodernější audiovizuální techniku využíváme k lepšímu utváření prostoru. Spolupracujeme s firmou Xlab.

1)      Cílem života je nalézt střed. V architektuře středu se snažíme hledat střed nejen v rámci jedné místnosti, ale hledat ho ve větších celcích. Propojovat prostory.

2)      Stejně jako v rámci jednoho prostoru vytvářet menší podprostory, kde se snažíme také vystředit. Jde o uvolnění, rozšíření se ze středu.

3)      Rovnováha. Snažíme se zakomponovat trojúhelník. Tři pevné body. Tři síly.

4)      Řád. Řád domu, řád prostorů. Oddělujeme prostory s různou funkcí a užitím.

5)      V interiéru pracovat se třemi rovinami. Podlaha, výška očí, strop. Výška stropu by měla být v hlavních prostorách minimálně dvakrát lidská postava. Povznesení se.

6)      Umístění předmětů, vybavení místností musí odpovídat velikosti prostoru, tak aby prostor neztratil smysl. Naopak umístění předmětů, výběr povrchů využít k vystředění prostorů v jednotlivých úrovních. Zde je zásadní nastolit otázku být versus mít.

7)      Práce se světlem podporuje intenzitu vystředění. V návrhu světelné scény využíváme odborníku z firmy Lumidee.

8)      Emoce jsou základním kamenem našeho návrhu. Návrhem vzniká konceptuální prostor utvářející se dle našeho vnímání a vlastních nálad. K tomu slouží nejmodernější audiovizuální technika, která by měla být součástí prostoru.

9)      Použití přírodních materiálů. Vyhnout se kovům a umělým materiálům, které nenavozují příjemný, útulný prostor k osobnímu růstu a odpočinku.

10)   Zbavení se množství vjemů. Sterilnost. Vzhledem k množství vjemů a informací, které každou vteřinou proudí kolem nás, je nutné prostor utvářet tak, aby na nás působil uklidňujícím dojmem a nepřispíval svým chaosem ke každodennímu tempu a stresu.

Ing. arch. Lukáš Stříteský

+420 604 824 889, lukas@archstr.cz

datová schránka: aeu5mtb